UPS RIELLO - HÀNG G7 - CHẤT LƯỢNG CAO PHÂN PHỐI ACQUY , GIÁ TỐT

UPS cho trung tâm dữ liệu

  • Giải pháp nguồn cho trung tâm dữ liệu

    Trung tâm dữ liệu là một trong những tài sản cốt yếu của doanh nghiệp; nơi mà toàn bộ tổ chức bị phụ thuộc vào đó. Đó là lí do quan trọng để bảo đảm các hệ thống đó vừa hữu dụng vừa đáng tin cậy, xuất phát từ bản thiết kế hệ thống điện chuẩn xác và hướng theo tiêu chí chất lượng chính xác hơn nữa.