UPS online Soji 1-10kva

Ứng dụng UPS SOJI:

  • Công nghệ thông tin : máy tính , máy chủ , server, máy in ….
  • Thiết bị y tế : máy siêu âm, máy X Quang, máy xét nghiệm, máy phân tích…
  • Ngành Viễn thông , điện lực
  • Ngân hàng : cây ATM , máy tính , máy chủ , sever
  • Điện nhẹ : phòng cháy, camera an nình , tủ bảng điện