BỘ LƯU ĐIỆN, UPS RIELLO MULTI SENTRY MST 10-200KVA

BỘ LƯU ĐIỆN, UPS RIELLO DÒNG MST 10-200KVA 

  • Dải công suất model dòng MULTI SENTRY : MST10 , MST 15 , MST 20 , MST 30 , MST 40 , MST 60 , MST 80, MST 100, MST 125, MST 160, MST 200 Chủ yếu dùng cho ngành CNTT
  • MULTI SENTRY có một màn hình hiển thị mặt trước cung cấp thông tin bao gồm: Xác định thời gian hoạt động, trạng thái hoạt động và điều kiện báo động – với tám ngôn ngữ khác nhau
  • MULTI SENTRY là nguồn cung cấp năng lượng liên tục tiên tiến, đạt được hiệu suất chuyển đổi kép trực tuyến cao nhất có thể (VFI-SS-111) như được định nghĩa trong tiêu chuẩn IEC EN 62040-3.