BỘ LƯU ĐIỆN, UPS RIELLO MPT 10-800KVA

BỘ LƯU ĐIỆN, UPS RIELLO MPS MPT 10-800KVA

  • Dải công suất model dòng MPS : MPT10 , MPT 15 , MPT 20 , MPT 30 , MPT 40 , MPT 60 , MPT 80, MPT 100, MPT 12O, MPT 160, MPT 200 , MPT 300 , MPT 400 , MPT 500 , MPT600 , MPT 800
  • Các thiết bị UPS dòng MPS chính đảm bảo bảo vệ tối đa và chất lượng điện cho mọi loại tải, đặc biệt đối với các ứng dụng quan trọng, hệ thống an ninh và thiết bị điện y tế, quy trình công nghiệp và viễn thông.
  • Master Plus là một UPS chuyển đổi kép trực tuyến (lớp VFI SS 111 theo tiêu chuẩn IEC EN 62040-3) với một biến tần cách ly biến áp