UPS RIELLO - HÀNG G7 - CHẤT LƯỢNG CAO PHÂN PHỐI ACQUY , GIÁ TỐT

Dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng UPS

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống UPS

Dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng UPS bao gồm:

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ
- Gọi và khắc phục sự cố khẩn cấp 24/7/365
- Giám sát hệ thống từ xa
- Bảo dưỡng, kiểm tra và thay thế định kỳ hệ thống ăcquy
- Các gói bảo dưỡng, bảo trì toàn diện khác.

Lợi ích chính:
- Kế hoạch sửa chữa, bảo trì kinh tế  và cạnh tranh để đảm bảo hệ thống UPS hoạt động tin cậy và liên tục
- Đảm bảo thời gian đáp ứng khi có sự cố
- Nhận cuộc gọi khẩn cấp 24/7
http://lisatech.vn/
-Sẵn sàng cung cấp các thiết bị, phụ tùng thay thế khi cần thiết

 

Bài viết khác cùng chuyên mục