UPS RIELLO - HÀNG G7 - CHẤT LƯỢNG CAO PHÂN PHỐI ACQUY , GIÁ TỐT

Bệnh viện - y tế

 • UPS cho bệnh viện
     Cung cấp thiết bị nguồn dự phòng, thiết bị nguồn :
  -      UPS online, offline, line-interactive… công suất từ 500VA tới 500kVA
  -      Bộ sạc ăcquy và ăcquy
  -      Tủ điện phân phối, tủ ăcquy, tủ điện…
  -      UPS công nghiệp, inverter công nghiệp